PASTA

SPAGHETTI WITH SPICY MIXED SEAFOOD

( สปาเก็ตตี้ขี้เมาทะเล )

SPAGHETTI OREO SAUSAGE & SHRIMP

( สปาเก็ตตี้โอริโอ้ใส้กรอก & กุ้ง )

SPAGHETTI WITH SALTED FISH

( สปาเก็ตตี้ปลาเค็ม )

BEEF LASAGNA

( ลาซานญ่าเนื้อ )

BEEF CHEEK STEW WITH FETTUCCINE

( เฟตตูชินี่สตูว์แก้มวัว )

SPAGHETTI MEAT SAUCE

( สปาเก็ตตี้ ซอสเนื้อ )

EBIKO CREAM SAUCE SPAGHETTI

( สปาเก็ตตี้ ครีมไข่กุ้ง )